Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Podlaskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej to powstała w 1996 roku sieć klubów kultury i bibliotek rozsianych po całej Gminie Biała Podlaska. Obecnie jest to osiem w pełni wyposażonych placówek w miejscowościach: Dokudów, Hrud, Perkowice, Sitnik, Styrzyniec, Swory, Woroniec i Woskrzenice Duże. W każdym klubie kultury działa biblioteka lub punkt biblioteczny, a funkcję Gminnej Biblioteki Publicznej pełni placówka w Sitniku. Jest to jednocześnie najdłużej działający obiekt kulturalny w gminie, którego początki działalności sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia.

Najstarszym budynkiem w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury jest zabytkowy budynek w Worońcu. Został on zbudowany na przełomie XIX i XX wieku jako kuchnia dworska majątku Mirskich. Pełnił też funkcję sierocińca a potem szkoły podstawowej. Od 1997 roku działa tu klub kultury, którego wizytówką jest Pracownia Zdobnictwa Ludowego . Szlak Pracowni Ginących Zawodów to realizowany od wielu lat sztandarowy projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Tworzą go tematyczne pracownie działające w każdym klubie. Oprócz pracowni w Worońcu jest jeszcze ich siedem. W Dokudowie działa Pracownia Obrzędowości i Gwary, w Hrudzie- Pracownia Tkacka, Perkowicach – Pracownia Kulinariów Regionalnych, Sitniku – Pracownia Koronkarstwa, Styrzyńcu – Pracownia Plastyki Ludowej, Sworach – Pracownia Pieśni i Tańca i w Woskrzenicach Dużych – Pracownia Plecionkarstwa . W pomieszczeniach tych pracowni organizowane są warsztaty z rękodzieła artystycznego, pokazy oraz spotkania z twórcami ludowymi. W zajęciach praktycznych uczestniczą dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli. W większości są to mieszkańcy Gminy Biała Podlaska. Pokłosiem tych zajęć jest organizacja przez Gminny Ośrodek Kultury tematycznych konkursów i przeglądów. Najbardziej znanymi są : „Tkactwo w Dolinie Krzny i Bugu” – Przygraniczny Konkurs Tkacki”, „Igłą malowane” – Konkurs Rękodzieła Artystycznego oraz „Folkowe Impresje” – Otwarty Konkurs Tańca Folkowego.

Bardzo ważną formą działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest wspieranie i promocja amatorskich zespołów artystycznych. W GOK działa ich obecnie piętnaście. Są to w większości ludowe zespoły śpiewacze których repertuar tworzą podlaskie i lubelskie pieśni ludowe, ale też utwory z innych regionów Polski oraz utwory biesiadne. Od 15 lat działa teatr obrzędowy wykorzystujący w swoich spektaklach dawne zwyczaje, zabawy i język. Dla młodszych uczestników organizowane są zajęcia z tańca folkowego w dwóch zespołach tanecznych: dziecięcym i młodzieżowym. Od roku swoją działalność rozpoczęła kapela podwórkowa. Uzupełnieniem tej oferty są kurs nauki na gitarze i akordeonie, zajęcia fotograficzne, klub gier planszowych oraz gimnastyka i zumba dla wszystkich chętnych. Bardzo ważną formą działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność biblioteczna. Sieć bibliotek gminnych tworzy siedem bibliotek i dwa punkty biblioteczne. Każdego roku odwiedza je ponad dziesięć tysięcy czytelników, mając do dyspozycji prawie czterdzieści tysięcy woluminów.

Poznaj nasze kluby

Biblioteki

Bardzo ważną formą działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność biblioteczna. Sieć bibliotek gminnych tworzy siedem bibliotek i dwa punkty biblioteczne. Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w Sitniku a jej filie i punkty biblioteczne są każdym z klubów kultury: Dokudowie, Hrudzie, Perkowicach, Styrzyńcu, Sworach, Worońcu, Woskrzenicach Dużych . Gminna Biblioteka Publiczna w Sitniku prowadzi też swój oddział w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym. Każdego roku gminne biblioteki odwiedza ponad dziesięć tysięcy czytelników, mając do dyspozycji prawie czterdzieści tysięcy woluminów.

WordPress Lightbox Plugin