Klub kultury w Hrudzie

Kontakt:

tel: 516-200-806
mail: hrud@gokbp.pl

Adres: 

Hrud 121
21-500 Hrud

O klubie

Mieszkańcy Hruda mają powód do satysfakcji. Ich klub kultury jest najczęściej odwiedzaną placówką w gminie Biała Podlaska. Bywają w niej chętnie goście z kraju i zagranicy, goszczą ekipy telewizyjne i radiowe. Urzeka ich wyposażenie Pracowni Tkackiej im. Stanisławy. Baj i gustownie urządzona sala widowiskowa ze sceną przypominającą wnętrze chaty wiejskiej wraz z licznymi eksponatami tkackiego kunsztu.

W Hrudzie odbywają się liczne imprezy lokalne, ale też gminne i powiatowe (m.in. obchody Dnia Działacza Kultury). Klub powstał w 1996 r. w budynku dawnej świetlicy wiejskiej. Po gruntownym remoncie budynku wykorzystywanym wspólnie z miejscową jednostką OSP, w 2010 r. otwarto nowe wnętrza pracowni. Organizowane są tu: cykliczne zajęcia plastyczne, warsztaty tkackie dla dzieci ze szkół powiatu bialskiego, imprezy integracyjne i sportowo-rekreacyjne, bale karnawałowe i andrzejkowe.

Od 2010 r. klub w Hrudzie organizuje Przygraniczny Konkurs Tkacki „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny” z udziałem mistrzyń rękodzieła ludowego z różnych stron kraju, a także z Białorusi. W 2017 z inicjatywy instruktora GOK Jolanty Zając miały miejsce: widowiskowe święto pereboru z pokazem mody, Europejskie Dni Dziedzictwa „Krajobraz – dziedzictwa- dziedzictwo krajobrazu” oraz festyn plenerowy „Lecą paździory”. Atrakcyjność pokazów ściągnęła liczne grono nie tylko miejscowych widzów. Chlubą placówki pozostają dwa zespoły śpiewacze (dorosły i młodzieżowy). Oba prowadzi i wspomaga na scenie akordeonista Jakub Gdela.

Tu działa filia
Gminnej Biblioteki
Publicznej

Tu nas znajdziesz…

Więcej w tym regionie

WordPress Lightbox Plugin