Klub kultury w Worońcu

Kontakt:

tel: 516-200-808
mail: woroniec@gokbp.pl

Adres: 

Woroniec 10
21-500 Woroniec

O klubie

Klub Kultury w Worońcu ma siedzibę w drewnianym zabytkowym budynku wybudowanym przez księcia Kazimierza Świętopełk – Mirskiego. Został on zbudowany na przełomie XIX i XX wieku jako kuchnia dworska majątku Mirskich. Pełnił też funkcję sierocińca a potem szkoły podstawowej. Od 1997 działa w tym budynku klub kultury. W klubie prowadzone są stałe zajęcia takie jak koło fotograficzne, gimnastyka dla seniorów, zajęcia plastyczne i zdobnicze. Od 2018 roku swoją działalność rozpoczął zespół wokalny „BIAŁYNIA”.

Tu działa punkt biblioteczny
Gminnej Biblioteki
Publicznej

Tu nas znajdziesz…

Więcej w tym regionie

WordPress Lightbox Plugin