Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej to powstała w 1996 roku sieć klubów kultury i bibliotek rozsianych po całej Gminie Biała Podlaska. Obecnie jest to osiem w pełni wyposażonych placówek w miejscowościach: Dokudów, Hrud, Perkowice, Sitnik, Styrzyniec, Swory, Woroniec i Woskrzenice Duże. W każdym klubie kultury działa biblioteka lub punkt biblioteczny, a funkcję Gminnej Biblioteki Publicznej pełni placówka w Sitniku.

Aktualności

WordPress Lightbox Plugin