Klub kultury
w Woskrzenicach Dużych

Kontakt:

tel: 516-200-804
mail: woskrzenice@gokbp.pl

Adres: 

Woskrzenice Duże 91
21-500 Woskrzenice Duże

O klubie

Klub został utworzony w 1996 r. w miejsce dawnej świetlicy wiejskiej. Mieści się on obecnie w budynku miejscowej szkoły podstawowej. Przez 19 lat prowadziła go Marianna Romaniuk. W 2016 r. powstała przy klubie Pracownia Plecionkarstwa, nawiązująca do bogatych, lokalnych tradycji wyplatania z wikliny naturalnej uprawianej przez okolicznych rolników. Pomocą w przybliżaniu dzieciom i młodzieży podstawowych metod i technik plecionkarskich służą instruktorzy Fundacji Kreacja Magia Rąk. Uczą oni wypłatania koszyków i ozdób z tak zwanej „wikliny papierowej”.

W ramach owocnej współpracy z Fundacją powstała w Woskrzenicach Dużych altanka z łoziny „Wiklinowy zakątek”. Oprócz zajęć plecionkarskich, w klubie kultury kierowanym przez instruktora GOK Agnieszkę Demidowicz, prowadzone są zajęcia: plastyczne, rękodzielnicze i muzyczne. Dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas przy grach planszowych i video. Klub kultury organizuje dzieciom cykliczne akcje – Zima i Lato, a także barwne obchody Dnia Dziecka.

Klub słynie z działalności dwóch zespołów śpiewaczych Wrzos i Wrzoski. W placówce GOK mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Posiada ona ok.7000 woluminów, w tym sporo nowości wydawniczych. Czytelnicy mogą korzystać z czasopism: Słowo Podlasia, Przyjaciółka, Angora, Świerszczyk, Wiadomości Gminne, Gościniec Bialski. W bibliotece można skorzystać z wypożyczalni i czytelni oraz komputerów z dostępem do internetu. Cyklicznie odbywają się tu: lekcje biblioteczne, konkursy i imprezy okolicznościowe. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzona przez Katarzynę Chwedczuk czynna jest w środy i piątki.

Tu działa filia
Gminnej Biblioteki
Publicznej

Tu nas znajdziesz…

Więcej w tym regionie

WordPress Lightbox Plugin