Zespół artystyczny „Sitniczanie”

Kontakt:

tel: 516-200-805
mail: sitnik@gokbp.pl

Adres: 

Łukowce 2
21-500 Sitnik

O zespole

Zespół utworzony został przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich w 1979 r. i jest najdłużej działającą w gminie Biała Podlaska grupą artystyczną. Jej program wypełniają pieśni ludowe południowego Podlasia, utwory okolicznościowe i biesiadne. Pierwszy sukces (trzecią nagrodę w konkursie) udało się osiągnąć w czerwcu 1979 r. podczas Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Doceniono wtedy wykonawców z Sitnika za oryginalność. Ta nagroda zmobilizowała ich do dalszej pracy. Dzięki ustnym przekazom rodzinnym udało się przypomnieć wiele dawniej popularnych pieśni i przyśpiewek ludowych. Grupa pokusiła się też o inscenizację obrzędów, zabobonów i skeczy. Przedstawienia związane były z okresami liturgicznymi (adwentem, postem, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą), ale również karnawałem i codziennym życiem. Cieszyły się one powodzeniem nie tylko w Sitniku, bo zespół pokazywał się w różnych miejscowościach.

Pierwszym docenionym widowiskiem były „Prządki”, prezentowane wiele razy m.in. na przeglądach teatrów obrzędowych w Stoczku Łukowskim i Tarnogrodzie. Widowisko „Wieczór wigilijny” obejrzeli widzowie Tarnogrodu i Warszawy (Teatr Kwadrat) oraz odbiorcy drugiego programu TVP. Lata osiemdziesiąte to czas prężnej działalności zespołu. Udało się wtedy zdobyć: drugie miejsce na VI Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych” (1981 r.); nagrodę na VII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich (1985 r.); pierwszą nagrodę na „I Ogólnopolskiej Giełdzie Programowej Klubów Wiejskich” w Myślenicach (1985 r.); drugą nagrodę na XI Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych” (1986 r.) i wyróżnienie na III Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych (1987 r.).

Obok licznych dyplomów za udział w przeglądach i konkursach, w 1987 r. zespół Sitniczanie został wyróżniony: za „kultywowanie najwyższych wartości kultury ludowej i prezentację amatorskiej twórczości” i w 1989 r. za „zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz rozwoju ruchu artystycznego”. Śpiewacy otrzymali również w 1984 r. zbiorowe członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Z upływem czasu skład ulegał wielokrotnym zmianom.

Tu nas znajdziesz…

Więcej w tym regionie

WordPress Lightbox Plugin