Zespół Obrzędowo
Śpiewaczy z Hruda

Kontakt:

tel: 516-200-806
mail: hrud@gokbp.pl

Adres: 

Hrud 121
21-500 Hrud

O zespole

Powstał z potrzeby serca pod koniec 1996 r. Udało mu się przetrwać najróżniejsze zawirowania i działa nadal przy pracowni tkackiej GOK. Zadebiutował 8 stycznia 1997 r. podczas Gminnych Spotkań Kolędniczych w Woskrzenicach Dużych, a później na Międzywojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Ostrołęce(1997 r.). Na Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Drelowie (1998 r.), uzyskał drugą nagrodę a podczas Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Obrzędowych w Komarówce Podlaskiej (1998 r.) jurorzy nagrodzili wykonawców z Hruda trzecią nagrodą. W przekonaniu aktorów kaskada wyróżnień była niespodziewana. W bożonarodzeniowym widowisku grali: Marianna Jówko (babka), Maria Harwacka (matka), Jerzy Kukawski (ojciec), Józef Jówko (dziadek), dzieci: Aneta Jówko, Marta Jówko, Paulina Panasiuk, Justyna Chełstowska, Kamil Filipiuk, Krzysztof Harwacki, Łukasz Rogala (zmarł w 2014 r.) oraz Maria Chełstowska (żebraczka) i Maria Szczygielska (sąsiadka). Dwa lata później zespół przygotował kolejne widowisko obrzędowe „Odwitki”, nawiązujące treścią do tradycji odwiedzin matki po narodzinach potomka. Spektakl uzyskał drugą nagrodę podczas Prezentacji Wiejskich Teatrów Obrzędowych w Drelowie. „Odwitki” były cenione za autentyczność. Prezentowano je w świetlicach wiejskich gminy Biała Podlaska i na Regionalnym Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Zespół wystąpił wtedy w nieco zmienionym składzie osobowym: Maria Harwacka (matka), Tadeusz Panasiuk (ojciec), Marianna Jówko (babka) oraz odwiedzające dom kumy: Zofia Guzarów, Marianna Sawczuk, Regina Nestoruk, Jolanta Zając i Marianna Rogala (zmarła w 2010 r.).

Milenijny rok przyniósł istotną zmianę formuły wykonawczej. Występy teatralne zastąpione zostały śpiewem pieśni ludowych, które opracowywał zespół wspólnie z instruktorem Romanem Makarskim. Ówczesny skład zwiększył się o cztery osoby. Dołączyli doń: Józef Guzarów, Danuta Jówko, Zofia Jówko i Danuta Mieńciuk (zmarła w 2014 r.). Starania instruktora i śpiewaków rychło przyniosły zadowalające rezultaty. W 2002 roku zespół wyśpiewał trzecie miejsce, w 2003 roku pierwsze miejsce, zaś w 2005 roku drugie miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej. Ponadto miał okazję koncertować na Powiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków w Styrzyńcu, Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolędniczych w Terespolu oraz Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie. Gościnnie koncertował również na Białorusi (Domaczewo i Brześć w 2003 r.), we Francji (departament Deux Sevres) i uczestniczył aktywnie w realizowanym w pensjonacie agroturystycznym Zaborek k. Janowa Podlaskiego programie telewizyjnym „Kawa czy herbata?” (2007 r.).

Śpiewacy z Hruda reprezentowali gminę i powiat bialski podczas wojewódzkiego święta plonów w Radawcu, gdzie wieniec upleciony przez zespół uzyskał wyróżnienie. Ponadto śpiewacy dwukrotnie pokazywali się na dożynkach powiatowych organizowanych w Janowie Podlaskim (2012 r.) i Konstantynowie (2013 r.). Jubileusz 10-lecia istnienia był okazja do przyznania zespołowi odznaki „Zasłużony dla gminy Biała Podlaska”, medalu „Za zasługi dla powiatu bialskiego”. W 2009 r. dotychczasowego instruktora muzycznego zastąpił Krzysztof Giez, zaś w 2011 r. Jakub Gdela. Opiekę nad poczynaniami grupy sprawuje do dziś Jolanta Zając. W ciągu 20 lat ukształtował się bogaty repertuar, uwzględniający podlaskie pieśni ludowe, utwory patriotyczne, sakralne i biesiadne. Warto dodać, że wykonawcy z Hruda utrwaleni zostali na dwóch filmach promujących gminę Biała Podlaska „Na kresową nutę” i „Ocalmy od zapomnienia”. W jubileuszowej odsłonie z okazji XX- lecia istnieniazespół zaśpiewał w ośmioosobowym składzie: Marianna Jówko, Maria Harwacka, Regina Nestoruk, Zofia Jówko, Zofia Guzarów, Marianna Sawczuk, Józef Guzarów i Tadeusz Panasiuk. Często można go usłyszeć na imprezach lokalnych, gminnych i powiatowych.

Tu nas znajdziesz…

Więcej w tym regionie

WordPress Lightbox Plugin