Grupa śpiewaczo – obrzędowa Lewkowianie

Kontakt:

tel: 516-200-807
mail: dokudow@gokbp.pl

Adres: 

ul. Dokudów I  37 A
21-500 Dokudów

O zespole

Wieś Dokudów może pochwalić się bogatą, pięćdziesięcioletnią tradycją artystyczną, która nigdy nie zgasła. Pierwszy zespół, stworzony z inicjatywy Aleksandry Daniluk, powstał, w Dokudowie II na początku lat 60. przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich. Od początku przejawiał sporą aktywność. Kontynuuje ją powstały w 2001 r zespół śpiewaczo-obrzędowy Lewkowianie. Przez dwa lata prowadziła go Aniela Halczuk, aktywizując dwie grupy wiekowe mieszkańców.. Aktualnie jest to zespół wielopokoleniowy, skupiający osoby od 10 do 82 lat. W czerwcu 2003 r. Lewkowianie zostali objęci opieką Gminnego Ośrodka Kultury. I aktualnie są filarem Pracowni Obrzędowości i Gwary przy Klubie Kultury w Dokudowie.

Interesujący repertuar i akompaniament muzyczny grupa zawdzięczała współpracującym z GOK muzykom. W latach 2004 – 2005 na akordeonie przygrywał Roman Makarski, od 2006 – 2014 r. skrzypek Tadeusz Derlukiewicz, w 2015 roku Natalia Iwaniuk, a od 2016 Zdzisław Marczuk. Lewkowianie mogą się pochwalić szesnastoma widowiskami obrzędowymi prezentowanymi w latach 2002- 2017 na Powiatowych Przeglądach Teatrów Obrzędowych w Drelowie, Sejmiku Teatralnym w Stoczku Łukowskim oraz Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Obrzędowych w Tarnogrodzie. Były to kolejno: „Korowaj”, „Hołoty”, „Chusta prać”, „Walanki”, „Dokudowskie wesele”, „Jak to w Dokudowie kapustę kwasili”, „Tłuka” „Odwidki”, „Jak to w Dokudowie się uczyć zaczęli”, „A kumo pożyczcie albo dajcie” „Scheda”, „Rajki”, „U Marcinowej na wiosnę”, „Banda” i najnowsze, „Jaki zasiew taki plon, czyli lecą paździory”. Dwukrotnie nagradzano ich w Tarnogrodzie w uznaniu wybitnych dokonań artystycznych. Widowisko „Scheda” przedstawiane było na Wojewódzkim Przeglądzie Ruchu Artystycznego w Puławach oraz ogólnopolskim przeglądzie „ARS 2012” w Bydgoszczy. W roku 2013 podczas XXXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zaprezentował widowisko „Dokudowski Korowaj”.

Bogaty jest repertuar śpiewaczy zespołu. Są w nim również stare i nowe pieśni w języku polskim i tutejszym (z pogranicza kulturowego zwanym niekiedy chachłackim). Były one wielokrotnie przedstawiane na regionalnych Przeglądach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Styrzyńcu i Drelowie, wojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz w 2015 roku w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W 2015 roku 5 dziewcząt z zespołu Lewkowianie zdobyło drugą nagrodę podczas Ogólnopolskiego Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, gdzie na zaproszenie organizatorów dziewczęta razem z zespołem Sokotuchy śpiewały podczas koncertu inauguracyjnego turnieju w 2016 roku.

Archiwum

Materiały Archiwalne

Tu nas znajdziesz…

Więcej w tym regionie

WordPress Lightbox Plugin