XIV Konkurs Koronkarski „Igłą Malowane”

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
zaprasza do udziału
w XIV Konkursie Koronkarskim „Igłą Malowane”

 

 

Celem konkursu jest:
• podtrzymywanie regionalnych tradycji koronkarskich
• pobudzanie inwencji twórczej
• promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby
• umożliwienie twórcom konfrontacji w zakresie warsztatu i wzornictwa
• tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej

 

 

Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu ogólnopolskim – mogą w nim brać udział wszyscy chętni, którzy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
• dzieci do 15 lat
• młodzież i dorośli (16 lat i powyżej)

 

 

Kategorie prezentacji prac:

I haft płaski
II haft krzyżykowy
III koronka
IV zazdrostki w hafcie lub koronce

• uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane w ciągu ostatniego roku w jednej wybranej przez siebie kategorii
• osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnosprawności) mogą złożyć jedną pracę, która oceniana będzie w danej kategorii wraz z innymi uczestnikami
• laureaci konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2021 mogą wziąć udział w innej kategorii niż ta, w której zostali nagrodzeni (np. nagrodzeni w kat. haft krzyżykowy mogą wziąć udział w hafcie płaskim lub koronce itd.)
• w IV kategorii, tj. „zazdrostki w hafcie lub koronce” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (bez względu na otrzymaną nagrodę w roku 2021)
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na rzecz Pracowni Koronkarskiej, jednej pracy wykonanej własnoręcznie np. jajko, serwetka, bombka, gwiazdka, aniołek itp., którą należy wpisać w karcie zgłoszeniowej w „uwagach”
• organizator nie pokrywa kosztów związanych z doręczeniem prac, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki
• po zakończeniu wystawy około 25.05.2022r prace będzie można odebrać osobiście, lub na życzenie autora, organizator wyśle je pocztą

 

 

W KONKURSIE NIE BĘDĄ OCENIANE PRACE WYKONANE TECHNIKĄ MAKRAMY.

 

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych należy przesłać lub dostarczyć do 24.03.2022r na adres:

 

Klub Kultury w Sitniku
Pracownia Koronkarstwa
Łukowce 2a
21 – 500 Biała Podlaska

 

 

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu konkursu planowanym na dzień 24.04.2022r w Pracowni Koronkarstwa w Sitniku.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
• wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, za prace wyróżnione są przewidziane również nagrody

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do bezpłatnego publikowania w mediach, w celach promocyjnych i reklamowych oraz dokumentacyjnych wizerunków prac nadesłanych na wystawę. Organizator ma możliwość zmiany regulaminu.

 

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
e-mail: gokbp@gokbp.pl

 

Kontakt:
Alicja Sidoruk
Tel: 516 200 805
e-mail sitnik@gokbp.pl

PLIKI DO POBRANIA
karta zgłoszeniowa (*.pdf 127 KB)
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (*.pdf 110 KB)WordPress Lightbox Plugin