XIII Konkurs Koronkarski „Igłą Malowane”

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w XIII Konkursie Koronkarskim „Igłą Malowane”

 

Celem konkursu jest:

 • podtrzymywanie regionalnych tradycji koronkarskich
 • pobudzanie inwencji twórczej
 • promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby
 • umożliwienie twórcom konfrontacji w zakresie warsztatu i wzornictwa
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej

 

Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu ogólnopolskim – mogą w nim brać udział wszyscy chętni, którzy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 • dzieci do 15 lat
 • młodzież i dorośli (16 lat i powyżej)

 

Kategorie prezentacji prac:

I haft płaski
II haft krzyżykowy
III koronka
IV maskotki – przytulanki w hafcie lub koronce

 • uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane w ciągu ostatniego roku w jednej wybranej przez siebie kategorii
 • osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnosprawności) mogą złożyć jedną pracę, która oceniana będzie w danej kategorii wraz z innymi uczestnikami
 • laureaci konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2020 mogą wziąć udział w innej kategorii niż ta, w której zostali nagrodzeni (np. nagrodzeni w kat. haft krzyżykowy mogą wziąć udział w hafcie płaskim lub koronce itd.)
 • w IV kategorii, tj. „maskotki – przytulanki w hafcie lub koronce” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (bez względu na otrzymaną nagrodę w roku 2020)
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na rzecz Pracowni Koronkarskiej, jednej pracy wykonanej własnoręcznie np. jajko, serwetka, bombka, gwiazdka, aniołek itp., którą należy wpisać w karcie zgłoszeniowej w „uwagach”
 • organizator nie pokrywa kosztów związanych z doręczeniem prac, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki
 • po zakończeniu wystawy około 25.05.2021r. prace będzie można odebrać osobiście, lub na życzenie autora, organizator wyśle je pocztą na koszt uczestnika.

 

W KONKURSIE NIE BĘDĄ OCENIANE PRACE WYKONANE TECHNIKĄ MAKRAMY.

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych należy przesłać lub dostarczyć do 26.03.2021r. na adres:

 

Klub Kultury w Sitniku
Pracownia Koronkarstwa
Łukowce 2a
21 – 500 Biała Podlaska

 

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu konkursu planowanym na dzień 25.04.2021 r. w Pracowni Koronkarstwa w Sitniku.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 • wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, za prace wyróżnione są przewidziane nagrody

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do bezpłatnego publikowania w mediach, w celach promocyjnych i reklamowych oraz dokumentacyjnych wizerunków prac nadesłanych na wystawę. Organizator ma możliwość zmiany regulaminu.

 

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
e-mail:gokbp@gokbp.pl

 

Kontakt:
Alicja Sidoruk
Tel: 516 200 805
e-mail sitnik@gokbp.plWordPress Lightbox Plugin