XI Przygraniczny Konkurs Tkacki „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w XI Przygranicznym Konkursie Tkackim „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

 

 

Wszystkich chętnych zajmujących się amatorsko tkactwem zapraszamy do udziału w konkursie. W tym roku proponujemy aby w pracach konkursowych zastosować elementy motywu roślinnego lub zwierzęcego spotykane w tradycyjnych wzorach ludowych (np. róże, tulipany, winogrona, ptaki, jelenie itp.).

 

 

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową w tym roku należy nadsyłać do 15.10.2020r. na adres:
Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj
Hrud 121
21-500 Biała Podlaska

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21.11.2020r. o godzinie 13:00 w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie.
O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.WordPress Lightbox Plugin