XI Konkursie Rękodzieła Artystycznego „Igłą Malowane”

Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Podlaskiej
zaprasza do udziału

w XI Konkursie Rękodzieła Artystycznego

„Igłą Malowane”

Celem konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej oraz promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby.

 

Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu międzynarodowym – mogą w nim brać udział wszyscy chętni,
którzy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 • dzieci do 15 lat
 • młodzież i dorośli (16 lat i powyżej)

 

Kategorie prezentacji prac:

I haft płaski
II haft krzyżykowy
III koronka
IV poduchy, poduszki, poduszeczki w hafcie lub w koronce

 

 • uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane w ciągu ostatniego roku w jednej wybranej przez siebie kategorii
 • osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnosprawności) mogą złożyć jedną pracę
 • laureaci konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2018 mogą wziąć udział w innej kategorii niż ta, w której zostali nagrodzeni (np. nagrodzeni w kat. haft krzyżykowy mogą wziąć udział w hafcie płaskim lub koronce itd.)
 • w IV kategorii, tj. „poduchy, poduszki, poduszeczki w hafcie lub koronce” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (bez względu na otrzymaną nagrodę w ubiegłym roku)
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na rzecz Pracowni Koronkarskiej jednej, choćby drobnej pracy wykonanej własnoręcznie np. jajko, serwetka, gwiazdka itp., którą należy wpisać w karcie zgłoszeniowej w „uwagach”
 • organizator nie pokrywa kosztów związanych z nadsyłaniem prac, natomiast pokrywa koszt przesyłki zwrotnej po zakończeniu wystawy.

 

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać lub składać do 26.04.2019 r. (decyduje fizyczne dotarcie prac) na adres:

 

Klub Kultury w Sitniku
Pracownia Koronkarstwa
Łukowce 2a
21-500 Biała Podlaska

lub

 

GOK Biała Podlaska
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej 12 maja 2019 r. w Pracowni Koronkarstwa w Sitniku. Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc, po tym terminie prace oddajemy po wcześniejszym uzgodnieniu formy zwrotu prac.

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa.

 • wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, za prace wyróżnione są
  przewidziane również nagrody
 • istnieje możliwość zakupienia prac za zgodą właściciela, (prosimy więc
  wpisać na karcie zgłoszeniowej czy któraś z prac jest na sprzedaż, jeżeli
  tak to w jakiej cenie lub wskazać formę kontaktu)

 

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla Współorganizatorów na rejestrację dowolną techniką oraz nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie zdjęć,  filmów i nagrań dźwiękowych utrwalonych podczas konkursu, w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia.

 

Organizator ma możliwość zmiany regulaminu.

 

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
e-mail:gokbp@vp.pl

 

Kontakt:
Alicja Sidoruk
Tel: 516 200 805
e-mail kksitnik@o2.pl

Pliki do pobrania

Informacje
Karta zgłoszeniowaWordPress Lightbox Plugin