X Przygraniczny Konkurs Tkacki „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w X Przygranicznym Konkursie Tkackim „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

 

Wszystkich chętnych zajmujących się amatorsko tkactwem zapraszamy do udziału w konkursie. W tym roku jest to X Jubileuszowy Konkurs Tkacki. Z tej okazji proponujemy, aby tematem prac konkursowych była inspiracja pereborem (zastosowanie wzoru, wybranego motywu pereboru, techniki tkackiej, kolorystyki pereborów w tkaninach , gobelinach i kilimach oraz w dowolnej technice tkackiej).

 

Regulamin konkursu:

 

Konkurs Tkacki przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci do 15 lat
 • młodzież i dorośli

 

Kategorie prezentacji prac:
I. Perebory ( tradycyjnie wykonany wzór zastosowany w strojach ludowych lub współcześnie)
II. Gobeliny i kilimy
III Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna:
(m.in. chodniki, krajki, spódnice, zapaski )

 

 • Uczestnik przygotowuje jedną dużą pracę konkursową lub dwie mniejsze prace wykonane w ciągu ostatniego roku z jednej wybranej przez siebie kategorii :
  -rok wykonania zamieszczony na pracy konkursowej
  – zdjęcie dokumentujące powstanie pracy dołączone do karty zgłoszenia
 • Na zgłoszeniu uczestnik obowiązkowo zaznacza wybraną kategorię
 • Każdy uczestnik konkursu przekazuje dodatkową pracę na rzecz Pracowni Tkackiej (np. serwetka, bieżnik)
 • Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką prac oraz kosztów podróży
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
 • Prace konkursowe będą do dyspozycji organizatora do końca roku kalendarzowego ( wystawa pokonkursowa)
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, dołączenie do pracy metryczki zawierającej dane uczestnika konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

 

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać do 31.10.2019r. na adres:
Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj
Hrud 121
21-500 Biała Podlaska

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej 16.11.2019r. o godzinie 15:00 w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie
Prace oceniać będzie komisja konkursowa:

 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody
 • najciekawsze prace mogą zostać zakupione do pracowni

 

 

organizator:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
e-mail: gokbp@gokbp.pl

 

kontakt:
Jolanta Zając
tel. 516 200 806
e-mail: hrud@gokbp.plWordPress Lightbox Plugin