X jubileuszowy Konkurs Tkacki rozstrzygnięty

16 listopada 2019r. w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie odbyło się Jubileuszowe X podsumowanie Przygranicznego Konkursu „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

 

W konkursie wzięło udział 26 uczestników dorosłych i 16 uczestników w kategorii dzieci i młodzież.
Komisja w składzie: Agnieszka Mikszta, Danuta Marciniuk, Jolanta Zając przyznała następujące nagrody:

 

w I kategorii (perebory):
Nagrodę I stopnia otrzymała – Stanisława Kowalewska
Nagrodę II stopnia otrzymała – Marianna Kałdun
Nagrodę III stopnia otrzymały – Magdalena Papakul oraz Zofia Jówko

 

w II kategorii (gobeliny, kilimy):
Wyróżnienie otrzymały: Karolina Witczak i Edwarda Orczykowska – Sikorska

 

w III kategorii ( tkaniny wielonicielnicowe):
Nagrodę I stopnia otrzymała – Małgorzata Pepłowska
Nagrodę II stopnia otrzymała – Teresa Pryzmont

 

w IV kategorii (dowolne techniki tkackie tradycyjne):
Nagrodę I stopnia przyznano – Magdzie Błażejowskiej
Nagrodę II stopnia przyznano – Agnieszce Hryniewicz
Nagrodę III stopnia przyznano – Małgorzacie Gąsiorek oraz Mariannie Telus

 

Wyróżnienia przyznano : Mariannie Jówko, Józefowi Guzarów, Krystynie Wdowińskiej – Świącik, Annie Cebuli.

 

W kategorii dziecięcej wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez firmę BIALCON:
Hanna Długołęcka, Róża Borychowska, Milena Ojcewicz, Weronika Popiełowska, Weronika Waszkiewicz, Marta Szymczuk, Paulina Wachowiec, Magdalena Wachowiec, Cyprian Kiewel, Jowita Hawryluk, Karolina Muzyka, Wiktoria Goździołko, Faustyna Rogoźnicka, Szymon Saczuk, Wiktoria Mich, Barbara Długołędzka

 

Konkurs uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego z Kawęczyna, nie zabrakło też jubileuszowego toru.

 

Organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Gmina Biała Podlaska, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

 

Dziękujemy za wsparcie : Joannie Panasiuk, Dorocie i Sławomirowi Paluch, Małgorzacie i Maciejowi Chełstowskim oraz Wiolecie i Ireneuszowi PaluchWordPress Lightbox Plugin