Wyróżnieni przez Powiat Bialski za twórczość artystyczną

Na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. , Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019.

 

Rozpatrzono 13 wniosków. Wśród kandydatów były zespoły, instytucje oraz osoby indywidualne mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, a mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dóbr kultury. Po zasięgnięciu opinii komisji powołanej na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 236/2020 z dnia 20 maja 2020 r. postanowił nagrodzić osoby i zespoły. Wsród nagrodzonych znalazł się nasz instruktor Pan Andrzej Stępka oraz Zespół Śpiewaczy „Chodźta do Nos” ze Swór

 

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

Pan Andrzej Stępka ponad 30 lat zajmuje się muzyką Południowego Podlasia przyczyniając się do jej popularyzacji. Ocala od zapomnienia najwartościowsze i najbardziej ulotne dziedzictwo kulturowe wsi – muzykę i śpiew. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, jedną z nich jest Bialska nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej przyznana w 2006 r. za upowszechnianie folkloru i muzyki ludowej Podlasia oraz za umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycyjnej kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Podlaskiej Kapeli Ludowej z Białej Podlaskiej. Kapela ta przygotowywana merytorycznie przez Andrzeja Stępkę zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce i poza granicami kraju. Obecnie, w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, prowadzi dwa zespoły śpiewacze w Styrzyńcu i Sworach, które od 15 lat, dzięki jego zaangażowaniu i ogromnej wiedzy, świetnie promują gminę i powiat.

 

 

Zespół Śpiewaczy „Chodźta do Nos” ze Swór powstał w listopadzie 2005 r. i w bieżącym roku obchodzi jubileusz 15-lecia działalności artystycznej. Skupia miłośników folkloru i wspólnego muzykowania ze Swór i okolic. Obecnie liczy 12 członków. Instruktorem zespołu jest Pan Andrzej Stępka – ceniony i doświadczony muzyk regionalista. Repertuar zespołu to przede wszystkim pieśni ludowe z regionu Południowego Podlasia, a także pieśni biesiadne, patriotyczne oraz religijne. Ma duże osiągnięcia w promocji Gminy i Powiatu Biała Podlaska. Wielokrotnie prezentował się przed szeroką publicznością podczas imprez lokalnych i regionalnych. Jest ambasadorem rodzimego folkloru, także poza granicami powiatu i województwa. Zespół brał udział między innymi: w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Tucznej, Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów w Polubiczach, w Łosickich Dniach Seniora i Jarmarku Michałowym w Białej Podlaskiej.
Działalność zespołu ma wpływ na integrację środowiska lokalnego. Członkowie zespołu zaangażowani są w działalność charytatywną i społeczną na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Cyklicznie uczestniczą w Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jako wolontariusze wspierają realizację projektów społeczno-kulturalnych oraz organizację imprez lokalnych. Poprzez spotkania i koncerty w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Biała Podlaska przyczyniają się do edukacji regionalnej młodego pokoleniaWordPress Lightbox Plugin