Wyniki XI Przygranicznego Konkursu Tkackiego „ Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny ‘’

Wyniki XI Przygranicznego Konkursu Tkackiego „ Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny ‘’ w Hrudzie w dn. 27.10.2020 r.

 

Komisja konkursowa oceniła prace 17 uczestników dorosłych i 4 uczestników w kategorii dzieci i młodzież.

 

w grupie wiekowej dzieci i młodzież :
wyróżnienia otrzymały :
Weronika Popiełowska, Milena Ojcewicz, Weronika Waszkiewicz i Wiktoria Mich z Hruda

 

 

w grupie wiekowej dorośli wyróżniono 4 kategorie:

I. Perebory
II. Gobeliny i kilimy
III. Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna

 

 

Komisja postanowiła przyznać nagrody :

 

w I kategorii (perebory):
Nagrodę I stopnia otrzymała Magdalena Papakul z Mordów
Nagrodę II stopnia otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa
Nagrodę III stopnia otrzymała Zofia Jówko z Hruda
Wyróżnienie – Monika Trypuz z Lublina

 

w II kategorii (gobeliny i kilimy):
Przyznano wyróżnienie Edwardzie Orczykowskiej-Sikorskiej z Sielca

 

w III kategorii: (tkaniny wielonicielnicowe)
Nagrodę I stopnia otrzymała Bernarda Rość z Szaciłówki
Nagrodę II stopnia otrzymała Karolina Radulska z Popiołówki
oraz Irena Skorupska z miejscowości Kamianki Czabaje
Nagrodę III stopnia otrzymała Agnieszka Iwanicka z Korycina

 

w IV kategorii ( dowolna technika tkacka tradycyjna)
Nagrodę I stopnia przyznano Magdzie Błażejowskiej z Wałbrzycha
Wyróżnienia przyznano:
Mariannie Kałdun z Kożanówki i Józefowi Guzarów z HrudaWordPress Lightbox Plugin