Wyniki Przygranicznego Konkursu Tkackiego „Tradycja a współczesność – tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny ‘’

Protokół z oceny prac XIII edycji Przygranicznego Konkursu Tkackiego „Tradycja a współczesność – tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny ‘’ w Hrudzie w dn. 06.09.2022 r.

 

Komisja w składzie :
1. Agnieszka Borodijuk – dyrektor GOK w Białej Podlaskiej
2. Danuta Marciniuk – technolog tkanin
3. Jolanta Zając – kulturoznawca

oceniła prace konkursowe 35 uczestników dorosłych i 5 uczestników w kategorii dzieci i młodzież.

 

w grupie wiekowej dzieci i młodzież :
Nagrodę I stopnia otrzymała Amelia Radulska z Dobrzyniewa Dużego
Nagrodę II stopnia otrzymała Weronika Waszkiewicz z Hruda
Nagrodę III stopnia otrzymała Julia Rogacka z Hruda
Wyróżnienie – Anna Jówko oraz Weronika Popiełowska z Hruda

 

w grupie wiekowej dorośli wyróżniono 4 kategorie:

I. Perebory
II. Gobeliny i kilimy
III. Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna

 

Komisja postanowiła przyznać nagrody :
w I kategorii (perebory):
Nagrodę I stopnia otrzymała Magdalena Papakul z miejsowości Mordy
Nagrodę II stopnia otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa
Nagrodę III stopnia otrzymała Zofia Jówko z Hruda
Wyróżnienie – Jakub Pietruczuk z Perkowic

 

w II kategorii (gobeliny i kilimy):
Nagrodę I stopnia otrzymał Dariusz Kasiński z DPS Kozula
Nagrodę II stopnia otrzymała Jadwiga Domańska z miejscowości Sarniak
Nagrodę III stopnia otrzymała Justyna Misiejuk z DPS Kozula

Wyróżnienie – praca zbiorowa z DPS Kozula

 

w III kategorii: (tkaniny wielonicielnicowe)
Nagrodę I stopnia otrzymała Katarzyna Daniewicz z Czarnej Wsi Kościelnej
Nagrodę II stopnia otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa
oraz Małgorzata Pepłowska z miejcowości Ruchna
Nagrodę III stopnia otrzymała Irena Skorupska z miejscowości Kamianki Czabaje
Wyróżnienia przyznano Anecie Flisiak z Abramowa

 

w IV kategorii ( dowolna technika tkacka tradycyjna)
Nagrodę I stopnia otrzymała Marta Barbara Bajko z Białegostoku
Nagrodę II stopnia otrzymała Agnieszka Hryniewska z miejscowości Mokre
Nagrodę III stopnia otrzymała Katarzyna Romaniuk z Białej Podlaskiej
Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Zając z Warszawy, Warsztat tkacki „Stara Szopa”
ze Zbuczyna

 

Nagrodę specjalna dyr GOK,  otrzymała Danuta RadulskaWordPress Lightbox Plugin