Wielkanocne akcenty w Worońcu

Po raz trzeci pracownia zdobnictwa ludowego z Worońca ogłosiła konkurs ka palmy, pisanki i koszyczki wielkanocne. Chęć udziału w nim wyraziło 50 osób. Jury pod przewodnictwem Agnieszki Mikszty z Muzeum Południowego Podlasia oceniało starania wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. Wśród wykonawców palm do lat 10 pierwsza nagroda przypadła Alicji Roli. Z grona dzieci powyżej 10 lat pierwszą nagrodę zdobył Jakub Żuk, zaś wśród dorosłych trzy pani: Bożena Gawda, Danuta Kroszka i Alina Kolanowska. W gronie autorów pisanek pierwsze nagrody zdobyły: Magda Chalimoniuk i Julia Harwacka (dzieci powyżej 10 lat) oraz Danuta Bandzerewicz, Maria Harwacka i Alina Kolanowska. W gronie wykonawców koszyczków do lat 10 zwyciężyła Faustyna Rogoźnicka, powyżej 10 lat Małgorzata Włodzimiruk i wśród dorosłych Katarzyna Mikiciuk. Nagrody rzeczowe wręczyli laureatom: radny powiatowy Czesław Pikacz, radny Mariusz Semeryło i dyrektor GOK Dariusz Chorąży. Z okolicznościowymi koncertami pieśni wielkopostnych wystąpiły zespoły Białynia z Worońca i Jutrzenka ze Sławacinka Starego.

 

( autor tekstu Istvan Grabowski)WordPress Lightbox Plugin