Tak było na podsumowaniu XIV Przygranicznego Konkursu Tkackiego „Tradycja a współczesność – tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny”

W sobotę, 21 października w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie odbyło się podsumowanie już XIV Przygranicznego Konkursu Tkackiego „Tradycja a współczesność – tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny”

 

Konkurs tkacki organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej od kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród lokalnych tkaczy, ale także wśród osób z całej Polski.

 

 

Dziękujemy firmie Vikking za piękne statuetki
Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie ,, Lubelskie Smakuj Życie”
Konkurs dofinansowano ze środków Powiatu Bialskiego i Gminy Biała Podlas

XIV edycja
Przygranicznego Konkursu Tkackiego
„Tradycja a współczesność –  tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny ‘’
Hrud dnia 26.09.2023 r.

 

 

Komisja w składzie:
1. Agnieszka Mikszta – etnolog Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
2. Danuta Marciniuk – technolog tkanin
3. Agnieszka Borodijuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
oceniła prace konkursowe: 39 uczestników w grupie wiekowej dorośli i 6 uczestników w grupie wiekowej dzieci do lat 15.

 

W grupie wiekowej dzieci do 15 lat przyznano wyróżnienia:
Weronice Waszkiewicz, Annie Jówko, Zuzannie Korniluk, Nikoli Galińskiej, Adamowi Panasiukowi oraz Błażejowi Szymczukowi. Wszyscy uczestnicy pochodzą z Hruda.

 

W grupie wiekowej młodzież i dorośli prace oceniane były w 4 kategoriach:

I. Perebory
II. Gobeliny i kilimy
III. Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna
Komisja postanowiła przyznać nagrody:

w I kategorii: (perebory)
Nagrodę I stopnia otrzymała Aneta Flisiak z Abramowa
Nagrody II stopnia otrzymali: Zofia Jówko z Hruda oraz Jakub Pietruczuk z Perkowic

 

w II kategorii: (gobeliny i kilimy) prac nie zgłoszono

 

w III kategorii: (tkaniny wielonicielnicowe)
Nagrodę I stopnia otrzymała Małgorzata Pepłowska z miejscowości Ruchna
Nagrodę II stopnia otrzymała Bernarda Rość z Szaciłówki
Nagrody III stopnia otrzymały: Katarzyna Daniewicz z Czarnej Wsi Kościelnej oraz Bogusława Depkun z miejscowości Zaruby
Wyróżnienie otrzymała Magdalena Papakul z miejscowości Mordy

 

w IV kategorii: (dowolna technika tkacka tradycyjna)
Nagrodę I stopnia otrzymała Krystyna Zagrobelna z Olsztyna
Nagrody II stopnia otrzymały: Marianna Kałdun z Kożanówki oraz
Agnieszka Hryniewska z miejscowości Mokre
Nagrodę III stopnia otrzymał Włodzimierz Kurowski z SulejówkaWordPress Lightbox Plugin