Podsumowanie XII Przygranicznego Konkursu Tkackiego

20 listopada w Hrudzie (gm. Biała Podlaska) odbyło się uroczyste podsumowanie XII Przygranicznego Konkursu Tkackiego pt. „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”. Konkurs co roku adresowany jest do wszystkich zajmujących się amatorsko tkactwem. W naszym reportażu rozmawiamy z laureatkami pierwszych miejsc, tkaczkami prezentującymi tkactwo dwuosnowowe i perebory.

 

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15 oraz młodzież i dorośli. Prace można było zgłaszać w czterech kategoriach: Perebory (tradycyjnie wykonany wzór zastosowany w strojach ludowych lub współcześnie), Gobeliny i kilimy, Tkaniny wielonicielnicowe oraz Dowolna technika tkacka tradycyjna: (m.in. chodniki, krajki, zapaski).

 

Komisja w składzie: Agnieszka Mikszta – etnolog Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Agnieszka Borodijuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej oraz Alina Korolczuk – technik włókiennik, oceniła prace konkursowe 26 uczestników dorosłych i 6 uczestników w kategorii dzieci do lat 15.

 

W grupie wiekowej dzieci do 15 lat nagrody przyznano :

I miejsce – Klaudia Dąbrowska
II miejsce – Zofia Panasiuk
III miejsce – Magdalena Wachowiec

 

wyróżnienia otrzymały: Weronika Waszkiewicz, Wiktoria Mich oraz Weronika Popiełowska.

 

W grupie wiekowej młodzież i dorośli prace oceniane były w 4 kategoriach:

I. Perebory
II. Gobeliny i kilimy
III. Tkaniny wielonicielnicowe
IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna

 

Komisja postanowiła przyznać nagrody:

w I kategorii (perebory):

Nagrodę I stopnia otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa (serweta na stół i dywan dwuosnowowy, perebor)
Nagrodę II stopnia otrzymała Marianna Kałdun z Kożanówki
Nagrodę III stopnia otrzymała Zofia Jówko z Hruda

 

Wyróżnienie otrzymał – Jakub Pietruczuk z Perkowic

– Każdego roku trzeba wymyśleć inne wzory, więc trzeba ruszyć głową. To nie jest robota jednym czółenkiem, tylko przybierana deseczką, przetykana jednym czółenkiem i znów przybierana, trzeba liczyć każdą niteczkę – wyjaśnia laureatka I miejsca Stanisława Kowalewska, która tka już od czasów szkoły podstawowej. – Najpierw robiłam rzeczy podstawowe jak narzuty, chodniki i prześcieradła. Jak wyszłam za mąż miałam mniej czasu na tkactwo, ale od 1990 r. należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i zajmuję się tkaniem pereborów. Jestem trzykrotną stypendystką Ministra Kultury, mam nagrodę im. Oskara Kolberga, obecnie mam też uczennice, które chętnie się uczą.

 

W II kategorii (gobeliny i kilimy):

Wyróżnienia otrzymały:
Jadwiga Domańska z Sarniak
Zofia Dolecka-Obrzut z Hrubieszowa

 

w III kategorii: (tkaniny wielonicielnicowe)

Nagrody I stopnia otrzymały Bernarda Rość z Szaciłówki oraz Małgorzata Pepłowska z Ruchnej k/ Węgrowa
Nagrody II stopnia otrzymały Katarzyna Daniewicz z Czarnej Wsi Kościelnej oraz Sabina Knoch z miejscowości Szczepki
Nagrody III stopnia otrzymały Lucyna Kędzierska z Wasilkowa oraz Romualda Puzanowska z Marchelówki

 

Laureatka I nagrody Małgorzata Pepłowska przygotowała na konkurs jedną tkaninę dwuosnowową. – Robiłam ją przez tydzień dla węgrowskiej Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”. Nie miałam innego tegorocznego wyrobu, który mogłabym zaprezentować, więc zgłosiłam na konkurs pracę, która obrazuje zabytki i działanie tej grupy na naszym terenie – wyjaśnia twórczyni, laureatka nagrody im. Oskara Kolberga. – Udział w tym konkursie jest promocją mojego tkactwa. Mówi się często, że tkactwo dwuosnowowe występuje tylko we wschodniej części Podlasia. Ja na pograniczu Mazowsza i Podlasia jestem tylko jedna i jest mi ciężko przebić się przez tę barierę. Jest to więc wizytówka Węgrowa, bo kultywuję tkactwo dwuosnowowe po siostrze Dominice Bujnowskiej, która tę technikę do Węgrowa sprowadziła zaraz po wojnie, wtedy gdy powstawała węgrowska Cepelia. Tkaniem zajmuję się od 1978 r., byłam trzykrotną stypendystką Ministra Kultury. Bawię się nitką i dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Lubię wyzwania, bo to mnie mobilizuje.

 

w IV kategorii ( dowolna technika tkacka tradycyjna)
Nagrodę I stopnia przyznano Agnieszce Hryniewskiej z miejscowości Mokre
Nagrodę II stopnia przyznano Magdzie Błażejowskiej z Wałbrzycha
Nagrodę III stopnia przyznano Mariannie Kałdun z Kożanówki.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 

Źródło – radio BiperWordPress Lightbox Plugin