Podsumowanie projektów

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zakończył realizację dwóch projektów warsztatowych. Realizowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowy na realizację operacji zostały zawarta w grudniu 2018 rok.

 

Projekt pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów” zakładał organizację warsztatów ze zdobnictwa ludowego, plecionkarstwa, tkactwa, koronkarstwa i filcowania w pracowniach ginących zawodów jakie funkcjonują w klubach kultury na terenie Gminy Biała Podlaska. Warsztaty odbyły się w Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu, Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie, Pracowni Plecionkarskiej w Woskrzenicach Dużych, Pracowni Koronkarskiej w Sitniku i Pracowni Filcu w Styrzyńcu. W tych warsztatach wzięło udział 82 osoby. W większości byli to mieszkańcy Gminy Biała Podlaska, ale też osoby z obszaru objętego LSR. Realizowanym warsztatom przyświecała główna myśl sięgamy do korzeni i ocalamy od zapomnienia w myśl celu głównego z Lokalnej Strategii Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego Obszaru objętego LSR.

 

Projekt drugi pt. „ Potrawy tradycyjne i regionalne Południowego Podlasia” zakładał organizację warsztatów kulinarnych w miejscowościach: Perkowice, Porosiuki, Jaźwiny, Pojelce, Terebela, Woroniec, Sławacinek Stary, Woskrzenice Małe i Cicibór Duży. Warsztaty obejmowały potrawy tradycyjne i regionalne, potrawy wyróżnione i nagrodzone w konkursach oraz potrawy wpisane na listę Produktu Tradycyjnego z Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. W warsztatach wzięło udział 116 osób. Podobnie jak w pierwszym projekcie, tak i w tym główna myśl to to sięganie do korzeni, a więc potrawy wykonywane podczas warsztatów były to dawne przepisy naszego regionu.

 

16 lutego 2020 roku w Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach odbyło się podsumowanie projektów. Była możliwość degustacji potraw wykonanych przez uczestniczki projektu kulinarnego oraz obejrzenia prac wykonanych przez uczestniczki drugiego projektu oraz wzajemnego podziękowania sobie za wspólnie spędzony czas.WordPress Lightbox Plugin