Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Jan Paweł II człowiek wiary i pokoju”

W dniu 29.05 2020r.komisja konkursowa w składzie:

 

Agnieszka Borodijuk – dyrektor GOK
Katarzyna Mikiciuk – instruktor GOK
Agnieszka Demidowicz – instruktor GOK

 

przystąpiła do oceny prac biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania, oryginalność , estetykę pracy, inwencję twórczą, zgodność pracy z tematem konkursu.
Wyłoniła laureatów w trzech grupach wiekowych:

 

Grupa wiekowa do 10 lat
I miejsce – Lena Bebkiewicz / Ortel Książęcy Drugi/

 


II miejsce – Mateusz Burczak /Woskrzenice Małe/

 


III miejsce – Jakub Pykacz /Terebela/

 

 

wyróżnienia otrzymali:
Zuzanna Melaniuk /Cełujki/, Magdalena Kaliszuk /Czosnówka/, Zofia Panecka /Perkowice/, Zofia Doroszuk /Cicibór Duży/

 

Grupa wiekowa powyżej 10 lat
przyznano dwa pierwsze miejsca

 

I miejsce – Izabela Bielińska /Cicibór Duży/

 

 

I miejsce – Julia Jakubiuk/ Cicibór Duży/

 

 

III miejsce – Wiktoria Szupiluk /Cełujki/

 

 

 

wyróżnienia otrzymali:
Olga Szczuchniak/Wilczyn/,Jakub Michalczuk/Kaliłów/, Karolina Sawczuk/Swory/, Magdalena Karmasz/Woskrzenice Małe/, Hubert Wrona/Ortel Królewski/

 

Nagrodę specjalną otrzymała: Julia Szydło/ Woskrzenice Małe/

 

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

GALERIA PRACWordPress Lightbox Plugin