Na szlaku pracowni ginących zawodów

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza serdecznie mieszkańców Powiatu Bialskiego do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach „Na szlaku pracowni ginących zawodów”. Prosimy wszystkich chętnych o pobranie i wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz przesłanie ich listownie na adres:

 

Klub Kultury w Worońcu
Woroniec 10
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem karta zgłoszenia

 

lub mailowo na adres: woroniec@gokbp.pl

 

Szczegółowych informacji udziela pani Małgorzata Hanas

tel. 516-200-808

O programie

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej będzie realizował projekt pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”.

W ramach planowanej operacji przewidziane są warsztaty:

Lp.

Nazwa warsztatów

Liczba uczestników

Termin warsztatów

Miejsce warsztatów

1 Warsztaty plecionkarskie – wyplatanie koszyków z wikliny
( 32 godz.)
10 osób 15-16 03.2019r.
29-30.03. 2019r.
Pracownia Plecionkarstwa w Woskrzenicach Dużych
2 Warsztaty zdobnicze- zdobienie pisanek wielkanocnych
(8 godz.)
10 osób 23.03. 2019 r. Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu
3 Warsztaty zdobnicze- wykonywanie tradycyjnej palmy wielkanocnej
( 8 godz.)
10 osób 30.03.2019r. Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu
4 Warsztaty tkackie – nauka tkania pereboru – zdobniczego ornamentu tkackiego
( 24 godz.)
12 osób 19-21.07.2019r. Pracownia Tkacka w Hrudzie
5 Warsztaty zdobnicze – wykonywanie tradycyjnego pająka lubelskiego
( 8 godz.)
10 osób 12.10.2019r. Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu
6 Warsztaty zdobnicze – wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych
( 8 godz.)
10 osób 13.10.2019r. Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu
7 Warsztaty koronkarskie – wykonywanie tradycyjnej koronki siatkowej
( 32 godz.)
10 osób 23-24.11.2019r.
07-08.12.2019r.
Pracownia Koronkarska w Sitniku
8 Warsztaty filcowania – nauka wykonywania prac z filcu metodą na mokro
(32 godz.)
10 osób 13-14.12.2019r.
11-12.01.2020r.
Pracownia Plastyki Ludowej w Styrzyńcu

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Nabór do projektu będzie miał formułę otwartą. Pierwszeństwo mają osoby z grup defaworyzowanych tj. : osoby 50+ , osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne.

 

Deklaracje uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej www.gokbp.pl, oraz pracowniach mieszczących się w Klubach Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, w których będą realizowane warsztaty. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

Operacja pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów” jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

WordPress Lightbox Plugin