Lato z Melpomeną

Swoją wakacyjną przygodę z teatrem, 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Swór i Woskrzenic rozpoczęła w poniedziałek 15 lipca. Tego dnia odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Bezpieczne lato pod okiem Melpomeny”.

 

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „Tradycja i Współczesność” i Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, a dofinansowany został ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Biała Podlaska.

 

Dwutygodniowy cykl zajęć obejmował różnorodne atrakcje. Znalazło się miejsce na zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, naukę gry w squasha czy warsztaty wokalne. Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia profilaktyczne i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez panią doktor pielęgniarstwa. Głównym punktem wakacyjnego programu była jednak zabawa w teatr. W trakcie zajęć uczestnicy projektu pracowali nad przygotowaniem krótkich scenek kabaretowych na podstawie tekstów Wandy Chotomskiej. Próby odbywały zarówno podczas zajęć stacjonarnych w Klubach Kultury w Sworach i Woskrzenicach, jak i podczas trwających cztery dni warsztatów wyjazdowych w Białce Parczewskiej, w trakcie których znalazł się czas na inne atrakcje, takie jak zabawy w parku wodnym, ognisko, czy grę terenową. Ulubionym punktem dnia były codzienne poranne ćwiczenia rozciągające. Efekty intensywnej pracy zostały zaprezentowane 28 lipca podczas „II Potupajki pod chmurką” w Sworach. Uczestnicy wakacyjnych zajęć wystąpili z programem pod nazwą „Kabaret na jednej nodze” i zostali gorąco przyjęci i rzęsiście oklaskiwani przez licznie zgromadzoną publiczność.WordPress Lightbox Plugin