Konkurs kulinarny „Pachnąca Spiżarnia Babci – zioła, konfitury, kiszonki”

Wójt Gminy Biała Podlaska , Stowarzyszenie „Smaki Perkowic” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie: „Pachnąca Spiżarnia Babci – zioła konfitury, kiszonki”

 

 

I kategoria – przetwory słodkie,
II kategoria – przetwory wytrawne

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do 15 lat – I grupa wiekowa, oraz młodzieży od 16 lat i osób dorosłych – II grupa wiekowa, indywidualnych i nieprofesjonalnych twórców z terenu powiatu Biała Podlaska.
Termin zgłaszania wzięcia udziału wraz z przepisem swojego produktu do 3. 10.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi : 5 października 2019 roku godz. 16.00
Konkurs odbywa się w dniu 5 października 2019 roku na terenie Pracowni Kulinariów w Perkowicach (świetlica) , w tym dniu przynosimy swoje w/w produkty od godz. 14—15.

 

Produkty zgłaszamy telefonicznie, metryczkę uczestnika można wypełnić na miejscu,
z wyjątkiem dzieci (rodzic musi wyrazić zgodę).

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Mikiciuk tel. 518 275 075

 

Przedmiotem konkursu jest:

 • Promocja produktów wytwarzanych przez gospodynie,
 • Pozyskiwanie starych, zapomnianych przepisów,
 • Wyłonienie najsmaczniejszego przetworu,
 • Popularyzowanie tradycji wykonywania przetworów,
 • Pogłębianie więzi z regionem Południowego Podlasia,
 • Pogłębienie wiedzy na temat tych przetworów technik ich wykonania,
 • Pozwijanie kreatywności,
 • Pobudzanie aktywności twórczej.

 

Warunkiem udziału jest:

 • Akceptacja Regulaminu Konkursu.
 • Wykonanie przetworów zgodnie z Regulaminem.
 • Jeden uczestnik może zgłosić jeden produkt w każdej z dwóch kategorii.
 • Dołączenie do pracy metryczki zawierającej dane uczestnika konkursu:
 • Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu
 • W przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna
 • Nazwę produktu i przepis

 

 

Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez zarząd Stowarzyszenia „Smaki Perkowic”. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem. Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 05.10.2019r. podczas rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach.

 

 

W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III).

 

Przy wyborze Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:

 • Smak
 • Estetyka wykonania
 • Oryginalność produktu
 • Nawiązanie do tradycji

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.
Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

 

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Biała PodlaskaWordPress Lightbox Plugin