Konkurs koronkarski 2020 r. II termin

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w XII Konkursie Rękodzieła Artystycznego „Igłą Malowane”

 

 

Celem konkursu:
• podtrzymywanie regionalnej tradycji koronkarskich
• pobudzenie inwencji twórczej
• promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby
• umożliwienie twórcom konfrontacji w zakresie warsztatu i wzornictwa
• tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej

 

 

Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu międzynarodowym – mogą w nim brać udział wszyscy chętni, którzy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
• dzieci do 15 lat
• młodzież i dorośli (16 lat i powyżej)

 

Kategorie prezentacji prac:

I haft płaski
II haft krzyżykowy
III koronka
IV biżuteria w hafcie lub koronce

 

• uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane w ciągu ostatniego roku w jednej wybranej przez siebie kategorii
• osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnosprawności) mogą złożyć jedną pracę
• laureaci konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2019 mogą wziąć udział w innej kategorii niż ta, w której zostali nagrodzeni (np. nagrodzeni w kat. haft krzyżykowy mogą wziąć udział w hafcie płaskim lub koronce itd.)
• w IV kategorii, tj. „biżuteria w hafcie lub koronce” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (bez względu na otrzymaną nagrodę w ubiegłym roku)
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na rzecz Pracowni Koronkarskiej jednej, choćby drobnej pracy wykonanej własnoręcznie np. jajko, serwetka, gwiazdka, aniołek itp., którą należy wpisać w karcie zgłoszeniowej w „uwagach”
• organizator nie pokrywa kosztów związanych z nadsyłaniem prac, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki
po zakończeniu wystawy tj.20.09.2020r. prace będzie można odebrać osobiście, lub na życzenie autora, organizator wyśle je pocztą na koszt uczestnika
Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać lub składać do 30.08.2020 r. (decyduje fizyczne dotarcie prac) na adres:

 

Klub Kultury w Sitniku
Pracownia Koronkarstwa
Łukowce 2a

 

Jeżeli pozwoli sytuacja zdrowotna w kraju to wręczenie nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu konkursu planowanym na dzień 20.09.2020 r. w Pracowni Koronkarstwa w Sitniku. W innym przypadku prace zostaną ocenione a informacja będzie zamieszczona na stronie GOK-u oraz poinformujemy telefonicznie zainteresowane osoby a prace zostaną odesłane.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
• wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, za prace wyróżnione są przewidziane nagrody

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do bezpłatnego publikowania w mediach, w celach promocyjnych i reklamowych oraz dokumentacyjnych wizerunków prac nadesłanych na wystawę. Organizator ma możliwość zmiany regulaminu.

 

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
e-mail:gokbp@vp.pl

 

 

Kontakt:
Alicja Sidoruk
Tel: 516 200 805
e-mail sitnik@gokbp.pl 29.04.2020r. Biała PodlaskaWordPress Lightbox Plugin