III KONKURS MAKRAMY „SZNURKIEM WYPLATANE”

III KONKURS MAKRAMY „SZNURKIEM WYPLATANE”

REGULAMIN

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury, którego siedziba mieści się przy ul. Piłsudskiego 4,
21-543 Konstantynów; tel.: (83) 341 50 03; gckkon@op.pl.
2. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział wszystkie osoby pasjonujące się techniką makramy.
3. Prace uczestników Konkursu będą ocenianie w następujących kategoriach:
a) biżuteria i odzież (np. kolczyki, naszyjnik, torebka, pasek itp.),
b) przedmioty użyteczności domowej (np. narzuta, półka, abażur, kwietnik, firanka, huśtawka, hamak itp.),
c) ozdoba ścienna,
oraz z rozróżnieniem wiekowym:
a) dzieci do lat 13,
b) młodzież i dorośli (od 14 lat),
c) osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

II. CELE KONKURSU:
• powrót do korzeni, gdyż makrama znana była już w starożytności,
• propagowanie artystycznego rękodzieła jaką jest makrama, innymi słowy ozdoba wiązana,
• pobudzenie aktywności twórczej,
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
• zaprezentowanie swoich prac, często ukrywanych w szufladach,
• promowanie nowych form spędzania wolnego czasu.

 

 

III. ZASADY KONKURSU:
1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu jednego rękodzieła techniką makramy w wybranej kategorii.
2. Tematyka prac oraz materiały użyte do tworzenia makramy są dowolne.
3. Pracę Konkursową wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik 1) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wraz z
klauzulą informacyjną (załącznik 2) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 12.05.2023r. na adres:
Gminne Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 4
21-543 Konstantynów.
4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z doręczeniem prac, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie
lub zaginięcie przesyłki.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku pracy w ramach
niniejszego Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu.
7. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26.05.2023r., protokół pokonkursowy dostępny będzie na stronie
Facebook GCK oraz wywieszony zostanie na drzwiach wejściowych do budynku GCK.
9. Jeśli pozwoli sytuacja, uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest w dniu 18.06.2023r., podczas Pikniku
Rodzinnego. O ewentualnych zmianach poinformujemy telefonicznie.
10. Prace będzie można odebrać osobiście w dniu wręczenia nagród lub na życzenie autora, organizator wyśle je
pocztą na koszt uczestnika.

 

 

IV. NAGRODY:
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w każdej kategorii otrzymają nagrody.
2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.WordPress Lightbox Plugin