Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak możliwości zatrzymania elementów ruszających się,
 • nieprawidłowy kontrast,
 • brak opisów alternatywnych zdjęć,
 • przy plikach do pobrania brak informacji o formacie i rozmiarze pliku,
 • linki otwierające nowe okna nie informują o tym fakcie użytkowników,
 • brak dostępności języka migowego,
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp.,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Trzeciak.
 • E-mail: piotr.trzeciak@poczta.fm
 • Telefon: 516200810

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlakskiej
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska
 • E-mail: biuro@gokbp.pl
 • Telefon: 516200801

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska

pokój numer 3 i 5.

 • przed wejściem do budynku znajduje się podjazd na chodnik umożliwiający dojazd do drzwi wejściowych,
 • podjazd wyposażony jest w balustrady,
 • w budynku jest oznakowanie wyjść ewakuacyjnych,
 • w budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury w Hrudzie – 21-500 Biała Podlaska, Hrud 121

 • przed wejściem do budynku znajduje się podjazd na chodnik umożliwiający dojazd do drzwi wejściowych,
 • podjazd wyposażony jest w balustrady,
 • w budynku jest oznakowanie wyjść ewakuacyjnych,
 • w budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Sitniku – 21-500 Biała Podlaska, Łukowce 2

 • przed wejściem do budynku znajduje się podjazd na chodnik umożliwiający dojazd do drzwi wejściowych,
 • w budynku jest oznakowanie wyjść ewakuacyjnych,
 • wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury i Biblioteka w Perkowicach, 21-500 Biała Podlaska, Perkowice 17B

 • przed wejściem do budynku znajduje się podjazd na chodnik umożliwiający dojazd do drzwi wejściowych,
 • podjazd wyposażony jest w balustrady,
 • w budynku jest oznakowanie wyjść ewakuacyjnych,
 • w budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury w Worońcu, 21-500 Biała Podlaska, Woroniec 10

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury i Biblioteka w Woskrzenicach Dużych, 21-500 Biała Podlaska, Woskrzenice Duże 91

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury w Styrzyńcu, 21-500 Biała Podlaska, Styrzyniec ul. Wiejska 41

 • w budynku jest oznakowanie wyjść ewakuacyjnych,
 • w budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Kultury w Dokudowie, 21-500 Biała Podlaska, Dokudów Pierwszy 37A

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
WordPress Lightbox Plugin