Cztery dekady zespołu śpiewaczego Sitniczanie

Efektowną oprawę miał jubileusz grupy śpiewaczej Sitniczanie. Spotkanie zorganizowane 8 czerwca br. na placu przed klubem kultury GOK zgromadziło liczną grupę przyjaciół i entuzjastów zespołu. Byli wśród nich reprezentanci władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

Jubilaci zaprezentowali interesujący montaż stanowiący przekrój dotychczasowych osiągnięć. Zaproszony na uroczystość Zespół Pieśni i Tańca Podlasie uzupełnił jubileuszowy koncert efektownymi tańcami lubelskimi i podlaskimi. Święto Sitniczan było okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Wójt gminy Wiesław Panasiuk wręczył zespołowi symboliczny czek na 5 tys. zł. Zarząd Województwa Lubelskiego  przyznał Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białej Podlaskiej dotację 2 tys. zł na działania promujące walory województwa lubelskiego podczas organizacji Jubileuszu 40-lecia Zespołu Śpiewaczego „Sitniczanie”. Zespół otrzymał też okolicznościowy grawerton, który w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wręczyli: radna sejmiku  Barbara Barszczewska i kierownik delegatury Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk. Z kolei Czesław Pikacz, reprezentujący starostę bialskiego uhonorował zespół medalem Zasłużony dla powiatu bialskiego. Taki sam medal otrzymała założycielka grupy Stanisława Halina Pyrka.

 

O jubileuszu pamiętali również radni gminni i zespoły artystyczne skupione przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wyrazili oni podziw i gratulacje w postaci licznych upominków. Po koncercie z mnóstwem świątecznych fotografii uroczystość przeniosła się do klubu kultury, gdzie fetowano jubileusz do późnych godzin nocnych.

Zespół utworzony został przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich w 1979 r. i jest najdłużej działającym w gminie Biała Podlaska, prowadzącym aktywną działalność. Jego program wypełniają pieśni ludowe południowego Podlasia, utwory okolicznościowe i biesiadne.

 

Obecnie występują w nim: Renata Adamiuk – Skubis, Marta Bogusz, Jadwiga Janiszek, Monika Jarzynka, Zofia Kozłowska, Elżbieta Liniewicz, Helena Liniewicz, Bogdan Liniewicz, Sabina Litwiniuk i Halina Siwek.

Akompaniują im: Jakub Gdela na akordeonie i Witold Chlebicki na trąbce. (g)WordPress Lightbox Plugin