Zespół "Lewkowianie" z Dokudowa

spadkobiercy artystycznych tradycji

Wieś Dokudów może pochwalić się bogatą, pięćdziesięcioletnią tradycją artystyczną, która nigdy nie zgasła. Pierwszy zespół, stworzony z inicjatywy Aleksandry Daniluk, powstał, w Dokudowie II na początku lat 60. przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich.
Od początku przejawiał sporą aktywność. Trzykrotnie odgrywał barwne widowisko żniwne. Najpierw podczas Święta Plonów w 1974 r., a następnie w 1980 r. Szczególnie udane były dożynki w roku 1984, kiedy dokudowskie gospodynie śpiewały na polu żyta, potem żęły go sierpami i ustawiały w snopy. Pokaz kończyły ustawianie wereji i poczęstunek przodownicy przez ekonoma. W maju 1976 r. zespół uczestniczył w I Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych, zorganizowanym w Białej Podlaskiej. Podobał się bardzo publiczności i jurorom, co spowodowało zaproszenie na kolejny przegląd w 1978 r.
Występy grupy nie ograniczały się tylko do popisów wokalnych. Podczas Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich w maju 1984 r. wykonawcy z Dokudowa zdobyli nagrodę za prezentację obrzędu „ Żurawel”. Rok później nagrodzono ich za widowisko obrzędowe „Kolędowanie z kozą”. Zespół zdobył też nagrodę na Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Międzyrzecu Podlaskim, zorganizowanym przez Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. W latach 1986 i 1987 uczestniczył z powodzeniem w przeglądach zespołów kolędniczych z widowiskiem „Kolęda z gwiazdą”. Działaniami ambitnych wykonawców wspomagali twórczo instruktorzy Wojewódzkiego Domu Kultury: Bożena Nowicka i Helena Januszczyk uczyły tańców ludowych, zaś Ada Radzikowska dbała o ciekawy repertuar związany z tradycjami południowego Podlasia.
Wybijającą się postacią była utalentowana wokalnie Aleksandra Daniluk i jej powierzono rolę kierownika zespołu.Zdolności solistki docenili jurorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Aleksandra Daniluk była dwukrotną laureatką nagrody w kategorii solistów. W 1978 r. uhonorowano ją najwyższą nagrodą - kazimierską Basztą, a pięć lat później drugą nagrodą. W Kazimierzu z powodzeniem występowała też inna solistka Waleria Żuk.
Zespół kierowany przez Aleksandrę Daniluk zasłynął jako realizator widowisk opartych na podlaskich zwyczajach i obrzędach. Powodzeniem cieszyły się widowiska: „Kolędowanie z gwiazdą i kozą”, „Wieczór wigilijny” ci kilkakrotnie wznawiana „Wereja”. Pasmo sukcesów ograniczało ubywanie członków.
Działalność artystyczna odrodziła się dopiero w 2001 r., kiedy z pomocą aktywistów Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowego „Nasza Szkoła” w Dokudowie powstał zespół śpiewaczo-obrzędowy „Lewkowianie”. Przez dwa lata prowadziła go Aniela Halczuk, aktywizując dwie grupy starszą wiekowo i młodszą. Aktualnie jest to zespół wielopokoleniowy, skupiający osoby od 10 do 82 lat.
W czerwcu 2003 r. „Lewkowianie” zostali objęci opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Obecnie jest filarem pracowni obrzędowości i gwary przy klubie kultury w Dokudowie. Interesujący repertuar i akompaniament muzyczny grupa zawdzięczała współpracującym z GOK muzykom. W latach 2004-2005 na akordeonie przygrywał Roman Makarski, a od 2006 r.  skrzypek Tadeusz Derlukiewicz obecnie jest to Zdzisław Marczuk.
„Lewkowianie” mogą się pochwalić jedenastoma widowiskami obrzędowymi, prezentowanymi w latach 2002- 2012 na Powiatowych Przeglądach Teatrów Obrzędowych w Drelowie, Sejmiku Teatralnym w Stoczku Łukowskim oraz Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Obrzędowych w Tarnogrodzie. Były to kolejno: „Korowaj”, „Hołoty”, „Chusta prać”, „Walanki”, „Dokudowskie wesele”, „Jak to w Dokudowie kapustę kwasili”, „Tłuka” „Odwidki”, „Ja to w Dokudowie się uczyć zaczęli”, „A kumo pożyczcie albo dajcie” i „Scheda”. Dwukrotnie nagradzano ich w Tarnogrodzie w uznaniu wybitnych dokonań artystycznych. Najnowsze widowisko „Scheda” przedstawiane było na Wojewódzkim Przeglądzie Ruchu Artystycznego w Puławach oraz ogólnopolskim przeglądzie „ARS 2012” w Bydgoszczy.
Bogaty jest repertuar śpiewaczy zespołu. Są w nim również stare i nowe pieśni w języku polskim i tutejszym (z pogranicza kulturowego zwanym niekiedy chachłackim). Były one wielokrotnie przedstawiane na regionalnych Przeglądach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Styrzyńcu i Drelowie.
W skład zespołu oprócz śpiewaków i aktorów wchodzą miejscowi twórcy rękodzieła: koronkarka Danuta Bandzerewicz, hafciarka Halina Bandzerewicz oraz malarka i hafciarka Józefa Kurjaniuk. Z doświadczeń seniorów chętnie korzystają dzieci i młodzież dokudowska. Praca w zespole pomaga lepiej zrozumieć tradycje, uczy szacunku i zrozumienia.

 

 Obecnie zespół przygotowuje kolejne widowisko którego tytułu narazie nie zdradzimy :)

WSZYSCY CZŁONKOWIE ZESPOŁU :

1. Bandzerewicz Halina
2. Kurianiuk Józefa
3. Bandzerewicz Danuta
4. Niedźwiedź Marianna
5. Górynowicz Marianna
6. Szydłowska Krystyna

7. Klepacka Albina
8. Żuk Waleria
9. Klepacka Zdzisława
10. Przybysz Halina
11. Charewicz Marianna
12. Frączak Teresa
13.Weremko Danuta
14. Kondratiew Stefan
15.Besaraba(Bandzerewicz) Magdalena
16. Wolak (Sztejnes) Katarzyna
17. Juran(Markowiec) Katarzyna
18. Cich (Uss) Magdalena
19. Bandzerewicz Piotr
20. Juran Marek
21. Uss Marcin
22. Sztejnes Kamil
23. Markowiec Patryk
24. Szydłowski Zbigniew
25. Szydłowski Krzysztof
26. Szydłowski Marek
27. Kulgawczuk (Szydłowska) Anna
28. Mackiewicz (Kowaleńko) Teresa
29. Simonowicz Ewelina
30. Derlukiewicz Zenon
31. Siłakiewicz Daniel
32. Charewicz Przemysław
33. Charewicz Grzegorz
34. Kulgawczuk(Olichwirowicz) Anna
35. Maciejewska (Lisiecka) Elżbieta
36. Bandzerewicz Hubert
37. Kurjaniuk Łukasz
38. Kurjaniuk Dawid
39. Kurjaniuk Amelia
40. Żuk Grzegorz
41. Bandzerewicz Oktawia
42. Markowiec Damian
43. Szydłowski Sylwester
44. Samociuk Tadeusz
45. Szydłowski Michał
46. Klepacki Eugeniusz
47. Uss Danuta
48. Bandzerewicz Sylwia
49. Charewicz Katarzyna
50. Bandzerewicz Anna
51. Bandzarewicz Jan
52. Panasiuk Żaneta
53. Bandzerewicz Zuzanna
54. Kabs Aleksandra
55. Giez Klaudia
56. Chotkowska Katarzyna
57. Demidowicz Konrad
58. Stankiewicz Rafał

Obecnie w zespole czynnie dziala 21 osóbAby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   


 FILMY
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •