Konkurs bożonarodzeniowa kartka świąteczna

 

 

KONKURS BOŻONARODZENIOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – bo to szansa na rozwijanie talentów , ciekawości tradycji i przeżywania niecodziennej przygody twórczej. W ramach konkursu nagrodzone zostaną prace, które będzie można obejrzeć na wystawach w pracowniach GOK.
REGULAMIN
1. Celem Konkursu jest:
- zachowanie tradycji wysyłania bożonarodzeniowych kart świątecznych
- rozwijanie umiejętności plastycznych
- kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności
-kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie
- zainteresowanie sztuką oraz zmianami zachodzącymi w otaczającym nas świecie
2. Uczestnik ,a w jego imieniu rodzic, opiekun prawny, nauczyciel akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: dyrektor GOK Dariusz Chorąży, instruktor GOK Agnieszka Demidowicz, instruktor GOK Agnieszka Borodijuk, instruktor Małgorzata Hanas.
3.Na posiedzeniu komisja konkursowa w drodze głosowania zwykłą większością głosów wybierze laureatów.
4. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 7 – 26 listopada 2016 r. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Biała Podlaska.
5. Uczestnik może zgłosić za pośrednictwem rodzica, opiekuna prawnego, przedstawiciela przedszkola lub szkoły 2 samodzielnie wykonane prace w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), collage w formacie nie większym niż A5.
6. Prace będą oceniane według II grup wiekowych :
I. Przedszkola i klasy 1-3 szkoły podstawowej
II. Klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazja
Składając podpis na ankiecie(Załącznik do regulaminu)opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz nieodpłatnie przenosi na Gminny Ośrodek Kultury prawo do korzystania z utworu- pracy plastycznej Uczestnika i rozporządzanie nim na wszystkich polach eksploatacji: rozporządzanie, powielanie, udostępnianie innym osobom, wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu publicznego prezentowanego dzieła.
Przysłanie prac wraz z prawidłowo wypełnioną ankietą oznacza zgodę na zapis z punktu 2.
Prace przysłane na konkurs będą opisane na odwrocie z wykorzystaniem naklejonej ankiety zgłoszeniowej.
Komisja oceniając prace bierze pod uwagę: oryginalność, estetykę i zgodność z tematem konkursu.
Komisja przyzna nagrody:
a) Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc (w I i II grupie wiekowej) otrzymają nagrody rzeczowe
b) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy
Osoby odpowiedzialne:
Agnieszka Demidowicz – tel. 516200804
Prace należy składać:
do 26.11.2016r. w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy przy ulicy Prostej 31 w Białej Podlaskiej
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą dekadę grudnia 2016r. wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK Biała Podlaska. O dacie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 


karta zgłoszeniowa


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •