"Folkowe Impresje"- warsztaty

     WARSZTATY TANECZNE
PRZED III OTWARTYM KONKURSEM TAŃCA FOLKOWEGO

„Folkowe Impresje”


Organizator proponuje uczestnikom III Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje” udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Krzysztofa Szyszko, wybitnego choreografa i instruktora tańców polskich, Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF, kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Siemiatycz.
Warsztaty odbędą się 20 maja 2018 r. o godz. 10:00 w hali sportowej w Sworach. Tematem będą tańce polskie: polka i krakowiak. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w postaci imiennej listy oraz symboliczna opłata wpisowa w wysokości 5 zł/os., których należy dokonać do dnia 14 maja 2018 r.
Zgłoszenia należy przesyłać osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809, e-mail: klubswory-gok@o2.pl

Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
85 8025 0007 0011 1487 2000 0010
Tytuł przelewu: warsztaty taneczne oraz nazwa zespołu (w przypadku zgłoszenia grupowego) lub imię
i nazwisko indywidualnego uczestnika
Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury.


Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty Folkowe - Informacja


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •