III Konkurs Krasomówczy

III Konkurs Krasomówczy
„Opowieści spod strzechy – zapomniane historie”

Celem konkursu jest:
Rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia, szacunku do kultury obyczajów i gwary „po naszemu”. Przypomnienie historii lokalnych społeczeństw poprzez ciekawe formy opowiadań, wspomnień związanych z codziennością, rokiem obrzędowym i liturgicznym, pracą w polu i gospodarstwie domowym z czasów dzieciństwa i młodości pokolenia naszych babć i dziadków.
Konkurs ma charakter otwarty - mogą brać w nim udział wszyscy chętni, oceniani w czterech kategoriach wiekowych.
Zasady prezentacji:
1) dzieci w wieku 7 – 12 lat do 5 minut
2) młodzież w wieku 13 – 15 lat od 5 do 8 minut
3) młodzież w wieku 16 – 19 lat od 8 do 10 minut
4) dorośli do 12 minut
• Minimum tolerancji czasowej do 30 sekund
• Uczestnicy prezentować się będą podczas gali 20.04.2018 w Pracowni Obrzędowości i Gwary w Dokudowie (świetlicy wiejskiej w Dokudowie I).
Zgłoszenia należy nadsyłać do 30.03.2018 na adres:
Pracownia Obrzędowości i Gwary
Dokudów I 37
21- 500 Biała Podlaska
Lub e-mail: kkdokudow@o2.pl
Przystępując do konkursu uczestnik dostarcza jeden egzemplarz prezentowanego tekstu w formie pisemnej. Nie podlega on zwrotowi, a treść może być wykorzystana w późniejszym czasie przez zespół Śpiewaczo - Obrzędowy "Lewkowianie" z Dokudowa.
Jury ocenia pracę według kryteriów:
• zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
• konstrukcję wypowiedzi,
• ogólną prezentację tematu,
• sugestywność wypowiedzi,
• bogactwo języka i jego barwność,
• dostosowanie tekstu do wieku występującego,
• kontakt ze słuchaczami.
Pamiętajmy, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski! Wypowiedzi powinny być spontaniczne , sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną lub gwarą.
• Za każde z wymienionych kryteriów członkowie jury mogą przyznać punkty w skali od 0 do 10 korzystając z przygotowanych przez organizatora formularzy ocen.
• Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków jury podzielona przez ich liczbę daje właściwą ocenę poszczególnych uczestników.
• Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się 1 punkt od średniej ilości punktów.
• W przypadku równej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego jury.
• Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc uzasadniając swoją decyzję.
• Jury może przyznać również wyróżnienia.
Organizator konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Podlaskiej
ul. Prosta 31
Pracownia Obrzędowości i Gwary w Dokudowie
Dokudów I /37a
21-500 Biała Podlaska
Kontakt:
Anna Bandzerewicz
tel. 516200807
e-mail: kkdokudow@o2.pl


 


Karta zgłoszenia


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •