Regulamin V Edycji Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" Baranki, Zajączki, Baby, Babeczki, Mazurki

 

§ 1


Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Klub Kultury w Perkowicach, Pracownia Kulinariów Regionalnych w Perkowicach.
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia opiekuna/rodzica do Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31 lub do Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach.
3. Termin zgłaszania produktów kulinarnych: 05.04. 2017 roku.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2017 roku w Klubie Kultury i Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. W tym dniu przynosimy swoje produkty kulinarne od godz. 13:00 do 14:30.
5. Osoba do kontaktu – Jadwiga Trocewicz – 518 275 075 Urszula Nowicka – 519 396 891


§ 2


Przedmiot i cele konkursu


1. Przedmiotem konkursu jest promocja produktów kulinarnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Biała Podlaska.
2. Przypomnienie starych, zapomnianych przepisów na ciasta wielkanocne. Wyłonienie
najsmaczniejszego wypieku wielkanocnego.
3. Popularyzowanie tradycji wykonywania mazurków, babeczek, zajączków oraz baranków.
4. Pogłębienie wiedzy na temat wielkanocnych produktów kulinarnych ich znaczenia
w obrzędowości ludowej oraz technik wykonania oraz form zdobienia.


§ 3


Uczestnicy


Konkurs adresowany jest do dzieci 10-15 lat, młodzieży szkolnej 16-19 lat i osób dorosłych, amatorów z terenu Gminy Biała Podlaska.


§ 4


Warunki udziału


1 Akceptacja Regulaminu Konkursu.
2 Indywidulane wykonanie tradycyjnych ciast wielkanocnych zgodnych z Regulaminem.
3 Dostarczenie karty zgłoszeniowej zawierającej dane uczestnika konkursu:
• Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu, nazwę produktu, przepis
• W przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

§ 5


Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród


1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem. Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 08.04.2017r. podczas rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach.
2. Prace ocenione zostaną w 3 kategoriach:
3. Dzieci od 10 do 15 lat, młodzież od 16-19 lat i dorośli.
4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
5. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III).
6. Przy wyborze Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
• Smak
• Estetyka wykonania i dekoracji
• Oryginalność produktu
• Nawiązanie do tradycji
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.
8. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

 

§ 6


Ogłoszenie wyników


1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 08 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w Klubie Kultury i Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach
2. Laureaci odbierają nagrody osobiście oraz dokonają potwierdzenia odbioru nagrody.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.


§ 7


Postanowienia końcowe


1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.Karta zgłoszeniowa


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •