STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność                         

Realizowane projekty:

 • „My i nasze wsie” w ramach programu FWW „Pożyteczne wakacje 2008” na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dokudowa i Perkowic. Budżet projektu – 3000 zł
 • „Wszystkie dzieci nasze są – powstanie placu zabaw w Sworach etap I” w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” . Budżet projektu – 3000 zł
 • „Wszystkie dzieci nasze są – powstanie placu zabaw w Sworach etap II” realizowany był w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, finansowanych z budżetu Gminy Biała Podlaska i obejmował kolejny etap powstania placu zabaw dla dzieci w Sworach. Dotacja na ten cel wyniosła 4995 zł


 

 • Projekt „Edukacja zawodowa twórców ludowych” realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspomagania Wsi i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej. Projekt ma na celu działania edukacyjne ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji pedagogicznych twórców ludowych z obszaru powiatu bialskiego, zainteresowanych pełnieniem w przyszłości roli instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   

Współrealizowane projekty:

 • „Nasz mały kwietnik” w ramach programu FWW „Pożyteczne wakacje 2008” na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze Swór i Sitnika. Projekt realizowano z Radą Sołecką wsi Swory. Budżet projektu wynosił 3000 zł
 • „Zostając w domu też może być fajnie” w ramach programu FWW „Pożyteczne ferie 2009” na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Sitnika i okolic. Projekt realizowano z Radą Sołecką wsi Sitnik. Budżet projektu – 2000 zł
 • „Nasze wsie zielone” ramach programu „Pożyteczne Wakacje 2009” na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze Swór i Worońca. Projekt realizowano z Radą Sołecka wsi Swory. Budżet projektu -3000 zł.
   


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •